Gast
  • Cleophas workshop met logo
  • Laptop MGN
  • Scholars ask questions
  • Game
  • scherm
  • Kaarten (2)
  • Lineaal
  • MuurSchilderij

Curriculum van de toekomst en digitale geletterdheid
De landelijk vastgelegde onderwijsinhoud is niet meer actueel. Daarom hebben 125 leraren en 18 schoolleiders de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht. De voorstellen zijn uitgewerkt in Curriculum.nu.

In het huidige curriculum is nog te weinig aandacht voor digitale geletterdheid. Als er al aandacht voor is, dan is deze versnipperd en weinig samenhangend. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een prominentere plaats. www.meesterruud.nl zoemt in op op de voorstellen en kern van het leergebied digitale geletterdheid.

Meer weten over dit onderwerp?
Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid zijn alle vaardigheden die je nodig hebt om je in onze digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen.Van informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, computational thinking en programmeren tot mediawijsheid.
Wil je de stap kunnen maken naar concrete activiteiten en lessen is de website 'Digitale geletterdheid uitgewerkt in digitale vaardigheden' een goede basis.
Ziet u ook door de ┬┤digitale`bomen het `digitale`bos niet meer?

Deze website heb ik voor u, belangeloos, gebouwd om mijn jarenlange ervaring, op het gebied van digitale vaardigheden en programmeren, met u te delen.

Ik heb alle relevante informatie voor het geven van lessen op dit gebied voor u overzichtelijk op een rijtje gezet. Hiermee hoop ik dat u een volgende stap kunt maken om goede lessen te geven aan kinderen in de basisschool leeftijd.


Als u vragen heeft kunt u het contactformulier onderaan deze pagina invullen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Veel succes!

Meester Ruud
Welkom bij de leerlijn programmeren in het basisonderwijs.
Deze leerlijn programmeren is bedoeld voor onderbouw, middenbouw, bovenbouw in het basisonderwijs. In de leerlijn komen begrippen en principes aan de orde die horen bij programmeren. Het bestaat uit uitleg over basisbegrippen van programmeren, doelen en activiteiten voor in de klas voor de leerlingen.

Klik op :'leerlijn programmeren Kennisnet' voor de website van Kennisnet.
Computational thinking is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen.

Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen.

Klik op : 'Computaional thinking'voor de website van het SLO over computational thinking.
 

Contact met Meester Ruud

Je Email: